HISTORIA

Säätiön historia

Ote säätiön 2002 julkaisemasta Arno Forsiuksen teoksesta: "Artturi Hiidenheimo 1877-1956 Elämää Vihdin Oravalassa, työtä yhteiskunnan hyväksi. Gummerus 2002 ” (Myynnissä kirjakaupoissa tai säätiön sihteeriltä)

Voimiensa vähetessä Artturi Hiidenheimo halusi saada koulutuksen ja kulttuurin tukemiseksi lahjoittamansa rahastot vakaalle pohjalle. Sitä varten Oravalassa pidettiin 5.8.1955 Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön perustava kokous. Säätiön tarkoituksena oli "uskonnollisen toiminnan, sivistyksellisten rientojen ja vapaan valistustyön tukeminen, Vihdin historiaa koskevien ansiokkaiden tutkimusten ja kotiseutumuseohankkeen avustaminen sekä paikkakunnan maataloudellisen ja teollisen toiminnan kehittäminen". Näissä tarkoitusperissä näkyy se, mitä Artturi Hiidenheimo oli pitänyt elämässään tärkeänä.

Elli ja Artturi Hiidenheimon säätiön pohjana olivat Artturi Hiidenheimon aikaisemmin muodostamat rahastot, Vihdin yhteiskoulun vuonna 1951 perustettu stipendirahasto 1 milj. mk sekä vuonna 1952 kertynyt 75-vuotispäivän rahasto 1,65 milj. mk. Säätiön peruspääoma muodostui Kansallis-Osake-Pankin, Rauma-Repola

 

Artturi ja Elli Hiidenheimo Diana-autossa

Artturi ja Elli Hiidenheimo lähdössä Diana-autolla juhannuskirkkoon vuonna 1929.

Oy:n ja Suomen Raakasokeritehdas Oy:n osakkeista sekä 300 000 mk:n pankkitalletuksista. Säätiö on sittemmin saanut varoja myos ulkopuolisina lahjoituksina, mm. Maija Hiidenheimon jäämistöstä.

Säätiön hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Artturi Hiidenheimo kuolemaansa saakka ja seuraavana hänen tyttärensä Saara Forsius. Säännöt on myöhemmin muutettu, sillä mm. hallituksen jäsenten valintaa koskevia ehtoja ei voitu enää noudattaa osuusmeijerin, maamieskoulun ja säästöpankin toiminnan päätyttyä.

etusivu hallinto apurahat historia yhteystiedot